Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


EMBERI BÖLCSESSÉGEK

2009.02.07
Emberi bölcsességek

Minden bizonnyal nem ok nélkül született ez a kubai közmondás:
Gyönyörű nő, gyönyörű nyugtalanság.
Ne bízd a kecskére a káposztát.
A szépség minden fegyvernél pusztítóbb.
Vannak nők, akiknek sem a jelenlétét, sem a távollétét nem lehet elviselni.
Könnyebb az asszonyt táncba vinni, mint ráncba szedni.
Tűzön, vízen, asszonyon nehéz kifogni.
Ha nincs ló, megteszi a szamár is.
Ha egeret akarsz fogni, nem árt ha szalonnát is teszel az egérfogóba.
A jó bort nem vederrel mérik.
Jó bornak nem kell cégér.
Rostával nem lehet vizet merni.
Ne féltsd a halat a vízben.
Kicsi a bors, de erős.
Sok lúd disznót győz.
Nem kényszer a disznótor.
Kölcsön kenyér visszajár.
Ki hamar nevet, hamar sír.
Jó pap holtig tanul.
Ha Jancsi nem kezdi, János nem végzi.
Az arany, sárban is arany.
A szív tolmácsa az arc.
Ki milyen virágot szakít, olyat szagol.
Az idő minden sebet begyógyít.
A szem a lélek tükre.
Záporeső hamar múlik.
Rend a lelke mindennek.
Nem jó az ördögöt a falra festeni, mert megjelenik.
Az ördög nem alszik.
A lejtőn nincs megállás.
Isten nem bottal ver.
A mosoly csak egy pillanatig él, de az emléke örökké megmarad.

Bizonyára többen tapasztalták már ennek a közmondásnak a helytállóságát:
Ha több a költség, mint a jövedelem, kész a veszedelem.
Aki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni.
Nem repül a sültgalamb az ember szájába.
Az elvesztegetett idő rajtunk kéri számon önmagát.
Könnyen jött, könnyen megy.
Alkalom szüli a tolvajt.
A bűnt a víz nem mossa le.
Rossz pénz nem vész el.
Lakva ismerni meg egymást.
Lassú víz partot mos.
Alamuszi macska nagyot ugrik.
Lefelé tapos, felfelé görnyed.
Jut is, marad is.
Jobb félni, mint megijedni.
Aki fejjel megy a falnak, betörik a feje.
Eső után késő a köpönyeg.
Ne csinálj magadnak egy dologból kettőt.
Ahol egy elégséges, oda kettő nem szükséges.
Többet ésszel, mint erővel.
Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.
Aki elbízza magát, könnyen megszégyenül.
Minden élet egy vállalkozás.
Az ember legnagyobb ellensége önmagának.
Az elkényeztetett test lehúzza a szellemet.
Akkor drága az egészség, ha meglep a betegség.
Mit ér a kincs, ha egészség nincs.
A jóból is megárt a sok.
Mindent akkor kell abbahagyni, amikor a legjobban esik.
Az életben minden, ami jó, káros.
Kinek szűkös elesége, annak van jó egészsége.
Annak, aki éhes, a kenyérhéj is édes.
Éhes ember nem válogat.
Ki keserűt nem ízlelt, nem tudja, mi az édes.
A látszat néha csal.
Nemes gyümölcs későn érik.
Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.
Minden csoda három napig tart.
Nem eszik a kását olyan forrón, mint ahogyan főzik.
Nagyobb a füstje, mint a lángja.
A harag rossz tanácsadó.
Felejteni sohasem késő.
Ígérni könnyű, megtartani nehéz.
Ki könnyen ígér, nehezen ad.
Mielőtt elvesztenéd a fejedet, próbáld meg használni.
Az ókori kínaiak szerint:
A nyelv a nők kardja, nem is hagyják megrozsdásodni.
Óvakodj az ökör elejétől, a szamár hátuljától, és az asszony minden porcikájától.
A humor a túlélés egyik módja.
A nevetés beszéd szavak nélkül.
Az igaz embert környezete akaratlanul is segíti tervei megvalósításában.
A közért munkálkodó ember ügyeit nemegyszer azok lendítik előre leginkább, akik a legtöbbet próbálnak ártani neki.
Minden apró szenvedés megerősíti az embert, és segít elviselni a nagyobb szenvedéseket.
Amit gyűlölsz, az a részeddé válik, és átveszi feletted a hatalmat.
Mások hibáit csak addig látjuk, amíg nem vesszük észre saját gyarlóságainkat.
Aki mindig a rosszat keresi a másikban, az előbb-utóbb meg is találja.
Az élet a lehetőségek kihasználása és elvetése közötti egyensúlyozás művészete.
A tapasztalat a legtökéletesebb tanulás.
A nagy dolgok kis dolgokból állnak össze.
Az ember sorsa lelkének vetülete.
Életünk látható kifejeződése gondolatainknak.
Minél szebbnek látjuk az életet, annál inkább képesek vagyunk azt még szebbé tenni.
Az életben nem az lesz boldog, aki sokat kap, hanem az, aki sokat ad.
Kétszer ad, ki gyorsan ad.
Az életben a hátrányos helyzet csak akkor hátrány, ha annak fogod fel.
Ha a sors becsuk egy ajtót, nyit helyette másikat.


A több évezredes kínai kultúra meghatározó szerepét bizonyítja ez a bölcs mondás is:
Ha azt hisszük, nincs több remény, akkor csillan fel messze a fény.
A hitet és a szeretetet senkire sem lehet rákényszeríteni.
A szeretet gazdagabbá teszi azt, aki kapja, és nem juttatja koldusbotra azt, aki adja.
Érettségünk mércéje az, hogy mennyit vitatkozunk önmagunkkal.
A kultúrához vezető első lépcsőfok az önuralom.
Az önfegyelem nem más, mint lényünk örök kiigazítása.
A legnagyobb szabadság, egyben a legnagyobb rabszolgaságot is jelenti.
Veszteségeink érlelnek bennünket a győzelemre, csalódásaink a bölcsességre, és fájdalmaink a boldogságra.
A küzdelem, a kín, a szenvedés és a fájdalom szülik az erkölcsöt.
A szenvedés nemesíti a lelket.
A szenvedés az emberi méltóság próbája.
A bocsánatkérés az emberi nagylelkűség megnyilvánulása.
Csak az lehet szabad, aki tiszteletben tartja mások érdekeit is.
Az ember korlátlan lehetőségei elé a legtöbb akadályt önmaga állítja.
A munka biztos menedék annak, aki magányos.
Az ész a legjobb tőke.
A hit az, amihez egész szívünkkel ragaszkodunk.
Amíg magad körül nem teremtesz rendet, addig magadban sem tudsz.
A kapcsolatteremtés legfőbb kritériuma az legyen, hogy több leszel-e általa.
Ne utánozz másokat, hanem fedezd fel egyéniségedet, és légy önmagad.
Ne a bajaidat tartsd számon, hanem mindazon jót, amelyben részesültél.
Az álérték hivalkodik, a valódi érték rejtőzködik.
A jellemed határozza meg sorsodat.
Mindenki saját sorsának a kovácsa.
Jelenlegi tetteink szabják meg jövőbeli sorsunkat.
A jövőnket most teremtjük.
Komoly bölcsesség rejlik abban a megállapításban is, hogy:
A lét küzdelem; Ha megoldasz egy problémát, helyébe másik lép, mert a küzdelem az élet természetes állapota.
Isten azért adta a tehetséget, hogy szolgáljuk vele a világot, és nem azért, hogy élősködjünk rajta.
A vagyon nem önző céljaink elérésének eszköze, hanem kötelezettség és szolgálat.
Úgy segíts másokon, hogy segíthessenek önmagukon.
Ha másokért élünk, tökéletesebbekké válunk.
Az úttörő elme olyan mint a gyertya, miközben másoknak világít, magát emészti.
A fennköltség vérből, szennyből, fájdalomból és szenvedésből születik.
Ahol az erő, ott a hatalom.
Minél nagyobb a hatalom, annál kisebb a szabadság.
A hatalom méreg, ami lassan felszívódik az ember testébe.
A gyanakvás és gyűlölet nem más, mint tudatlanság.
Minden törvény annyit ér, amennyit betartanak belőle.
A túlzott szabadság árt a demokráciának; a túlzott demokrácia árt a szabadságnak.
A suttogás néha messzebbre hallatszik, mint a kiabálás.
Az igazság szabaddá tesz.
Az igazság és a hitelesség a részletekben rejlik.
A tények makacs dolgok, nem lehet őket figyelmen kívül hagyni.
Az ember csak azt tudja kifejezni, aminek a tudatában van.
Az emberi élet csupán egy villanás a végtelen időben.
Jelenlegi tudásunk ahhoz sem elegendő, hogy felismerjük a tudatlanságunkat.


Korunk filozófusai alkották ezt a szállóigét:
Az emberek nem élik meg az életet a maga valóságában, mert a szokások és konvenciók rabjai.
Csak azok látják meg a világot a maga valóságában, akiknek a szemét tisztára mosták a könnyek.
Figyeljünk a belső hangra, mert az igazság a szívünkben rejlik.
A legmélyebb belső felismerések tárják fel a legnagyobb igazságokat.
A lelkiismeret sohasem hazudik.
A lélek a világegyetem bölcsességét hordozza magában.
Szeretetünk csendje ellenségeinkben is csendet teremt.
Csak a szívből jövő ima talál meghallgatásra.
Aki soha nem vállal kockázatot az életben, sehová sem jut.
Aki nem mer élni, nem fog fejlődni.
Kétféle ember van, az egyiket lesújtja, a másikat felemeli a sorscsapás.
Mindnyájan sötétben tévelygünk, de a szenvedés a világosság felé visz.
A fejlődés motorja a szenvedés.
Egyetlen ember apró döntése is szétsugárzik a világban, és mint láthatatlan szál beleszövődik a történelem végeláthatatlan szőnyegébe, formálva azt.
Nem az számít ki honnan jött, hanem az, hogy hová tart.
Nincs olyan hosszú út, melynek vége ne lenne.
Ha a vége jó, minden jó.
Minden végben benne van egy új kezdet lehetősége.

A modern aforizmák gyűjteményében különálló fejezetet alkotnak Parkinson és Murphy törvényei.
Ezek a szállóigék azonban a jelenlegi divathullám következtében oly mértékben ismertek, hogy nem szükséges a felidézésük.
A társadalmi életfolyamatokból eredő törvényszerűségek rövid, bölcs mondatokban való összegzésére természetesen nem csak az emberi faj képes, de a Földön kívüli civilizációk aforizmáiból egyelőre nagyon keveset ismerünk.
Ezek közül talán a legelgondolkoztatóbbak:
Mindenki, aki néz, de nem lát, vak; Mindenki aki lát, de hallgat, duplán vak; Csak azok látók, akik másoknak fényt visznek.
A rész semmi, az egész minden.
A jelen az alakítható jövő megváltoztathatatlan múlttá válásának folyamata.
Az emberi fejlődés az öntudatra ébredéstől, az önmegismerésen keresztül, az önmegvalósítás irányába tart.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Holdlány

(csillag, 2009.03.03 18:03)

Nagyon jó válogatás! Még nem értem a végére, majd jövök!
Puszi